Menu

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Fons Spaan
Secretaris: Leon Heister
Penningmeester: Roel Bolder
Algemeen bestuurslid: Suzanne Welling ( Bibliothecaris )
Algemeen bestuurslid: Niels Beker ( Aanspreekpunt contact muziekschool)